Wszystkim Naszym Klientom i nie tylko Klientom życzymy przede wszystkim zdrowych i oczywiście radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w gronie Najbliższych, a po świętach udanego Sylwestra oraz zdrowia, wszelkich sukcesów i pomyślności na cały rok życzy

notariusz Agnieszka Mikułowska-Krupska wraz z pracownikami.

Wszystkim naszym Klientom i nie tylko Klientom życzymy zdrowych i radosnych

Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka i mokrego dyngusa mając nadzieję, że pogoda na to pozwoli

życzy notariusz Agnieszka Mikułowska -Krupska wraz z pracownikami.

Dokumenty

Wskazany poniżej spis dokumentów, należy dostarczyć do Kancelarii przed dokonaniem poszczególnych czynności. Ze względu na to, iż w konkretnym wypadku wymagane może być dostarczenie innych dokumentów niż wskazane, prosimy o skontaktowanie się z naszą Kancelarią w celu doprecyzowania szczegółów czynności.

Do każdej umowy należy dostarczyć dane stron: imiona i nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości wraz z datą ważności, numer PESEL – w przypadku osób fizycznych (z zachowaniem zasad RODO), a w przypadku osób prawnych według indywidualnych ustaleń.

Jeżeli strona będzie działała przez pełnomocnika, należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

1. Podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (jeżeli lokal nabyty został w spadku, to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, iż uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),

2. Numer księgi wieczystej, a w przypadku umowy sprzedaży:

 • jeżeli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z hipotecznego kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – do wglądu,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

1. Podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub przydział (jeżeli lokal nabyty został w spadku, to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),

2. Aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego będzie wynikać, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,

3. Numer księgi wieczystej jeżeli została założona.

1. Podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (jeżeli lokal nabyty został w spadku, to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),

2. Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,

3. Aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,

4. Pismo z właściwego Urzędu Gminy/Miasta na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego będzie wynikać przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub świadczące o braku takiego planu,

5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy/Miasta na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego będzie wynikać że działka leży bądź nie leży na obszarze rewitalizacji oraz jest lub nie jest położona w Specjalnej Strefie Rewitalizacji,

6. Zaświadczenie wydane przez właściwego Starostę/Prezydenta Miasta, z którego wynika, że przedmiotowa działka, jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz inwentaryzacją stanu lasów.

1. Akt zgonu,

2. Dokumenty tożsamości spadkobierców,

3. Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,

4. Odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska),

5. Postanowienia o zmianie lub sprostowaniu nazwiska,

6. Zaświadczenie o nadaniu numer PESEL osoby zmarłej lub dowód osobisty osoby zmarłej zawierający numer PESEL,

7. Wszystkie sporządzone testamenty (przy dziedziczeniu testamentowym),

8. Numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku.

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa,

2. Dane osobowe stron czynności.

Czynności

Notariusz sporządza między innymi akty notarialne to jest:

 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego / działki lub innych nieruchomości,
 • przedwstępne umowy sprzedaży działki,
 • warunkowe umowy sprzedaży działki,
 • umowy darowizny, umowy działu spadku, umowy zniesienia współwłasności,
 • akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia,
 • akty ustanowienia służebności przesyłu,
 • akty poddania się egzekucji najmu okazjonalnego lub innych egzekucji,
 • akty ustanowienia hipoteki,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • umowy majątkowe małżeńskie

Oraz wszelkie inne czynności notarialne.

Oczywiście obowiązkiem notariusza poza sporządzeniem aktu notarialnego i podpisaniem go jest złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z wszelką dokumentacją do Sądu Rejonowego i odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy darmową poradą, konsultacją i pomocą w kwestiach prawnych jak i spornych.

Fasada glowna budynku kancelarii
Tablica kancelarii notarialnej
Wnetrze kancelarii notarialnej

Kancelaria Notarialna

Agnieszka Mikułowska - Krupska

Adres

ul. Bocheńska 4

32-005 Niepołomice

phone icon

(12) 281-30-67

smartphone call

(+48) 724-624-885

emailagnieszka.mikulowska.krupska@kin.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek

8:00 - 16:00

wtorek

8:00 - 18:00

środa

8:00 - 16:00

czwartek

8:00 - 16:00

piątek

8:00 - 16:00

sobota

za wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym

Parking

parking icon

Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking dla Klientów oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.